Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Kurstadt, Venceslaus (-1634)
Alternativní jména:
Bližší údaje:
(*? + 21.10.1634), OSB, řeholní slib 28.9.1631 Broumov, svěcení (conversus)
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XXII. G. bb. 7,1 Wenceslaus Kurstat 1630 B - XXII. G. bb. 7,1  Sum ex libris Wenceslai Kurstat Anno Domini 1630 5 die Junij

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena