Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Lafant, Florian (1814-1849)
Alternativní jména:
Lafant, Florianus
Bližší údaje:
(*19.2.1814 Budín + 5.10.1849 Broumov), OSB, řeholní slib 25.8.1839 Břevnov, svěcení 31.7.1842, působil v Martínkovicích, kaplan
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XXIII. G. aa. 13,1 Aus Eigenem angeschafft D. Florianus Lafantus Coop. Braunae [1]847 B - XXIII. G. aa. 13,1 Flo: Lafant B - XXIII. G. aa. 13,13 Aus Eigenem angeschafft P. Florian Lafant Coop. zu Braunau [1]848 B - XXIII. G. aa. 13,4 Aus Eigenem angeschafft P. Florian Lafant Kaplan zu Braunau B - XXIII. G. aa. 13,5 Aus Eigenem angeschafft P. Florian Lafant Coop. Braunae [1]847

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena