Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Litomyšl - knihovna piaristů
Alternativní jména:
Bližší údaje:
V původní klášterní knihovně piaristů je uloženo devět tisíc starých tisků zahrnujících astronomické rukopisy, historické knihy, náboženské a filozofické svazky.
Literatura:
VLČEK, Pavel – SOMMER, Petr – FOLTÝN, Dušan, Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997, s. 347-350.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Litomyšl - knihovna piaristů

Seznam proveniencí

B - XIX. E. gg. 33,1,přív.1 Bibliothecj Litomissliensi Scholarum Piarum 170[...]

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena