Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Löbl, Benno (1688-1751)
Alternativní jména:
Benno II. Löbel
Bližší údaje:
(*15.8.1688 Postoloprty + 2.12.1751 Praha), OSB, opat břevnovsko-broumovský v letech 1738-1751. Profesní slib složil v Broumově 25.7.1705, na kněze byl vysvěcen 1.7.1714. Zasloužil se o barokní výzdobu Kladna a okolí. Z jeho iniciativy byl roku 1740 přestavěn kladenský zámek na rezidenci benediktinů. Soustředil kolem sebe významné barokní umělce, např. Karla Ignáce Dientzenhofera, Karla Josefa Hiernleho, Jana Karla Kováře a Johanna Baumgartnera.
Literatura:
KRAJNÍK, Stanislav – PŘIBYL, Vladimír, Pod ochranou benediktinského kříže: benediktinský opat Benno Löbl - stavebník baroku na Kladně, in: Posel z Budče: almanach poutníků na staroslavnou Budeč, Kladno 19, 2002, s. 13-38.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XXIII. B. 8,1 B. A. B. 1739 B - XXIII. B. 8,1 Comparavit B. A. B 1739

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena