Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Patz, Eusebius Josephus
Alternativní jména:
Bližší údaje:
(*15.4.1754 Broumov + 21.9.1829 Broumov), řeholní slib 23.4.1778 Břevnov, svěcení 6.1.1780, působil v Broumově (culinae praefectus, praefectus gymnasiorum, curatus, decanus personalis)
Literatura:
SCHRAMM, Romuald, Memoria abbatum et fratrum monasteriorum Břevnoviensis et Braunensis ord. S. Benedicti in Domino defunctorum, Praha 1888, s. 70.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XIX. C. bb. 31,1 Ad [...] P: Eusebii Paz B - XIX. G. bb. 37,3 Josephi Patz B - XX. E. bb. 22,1,B P. Eusebii Patz O. S. B.

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena