Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Pontanus z Breitenberka, Jiří Barthold (asi 1550-1614)
Alternativní jména:
Georgius Barthold Pontanus, Georgius Baerhold Pontanus, Georgius Berhold Pontanus a Brauenberg
Bližší údaje:
(*1550 Most + 20.2.1614 Praha), humanistický básník a prozaik, autor teologických, rétorických a historických spisů, psal latinsky, německy a česky. Jiří Barthold studoval v Mostě, Plzni a Horšovském Týně. Tam pobýval dva roky a roku 1573 pokračoval ve studiu filozofie a teologie v Praze na jezuitské koleji sv. Klementa. Studium roku 1577 přerušil a odešel do premonstrátského kláštera v Louce u Znojma, kde vyučoval budoucí kněze gramatice, logice a poetice. Roku 1581 získal v Praze titul bakaláře. Stal se tajemníkem arcibiskupa Martina Medka z Mohelnice. Roku 1581 byl jmenován vyšehradským kanovníkem a roku 1582 metropolitním kanovníkem, poté generálním vikářem. Získal titul palatina s oprávněním udílet erby. Císař Rudolf II. jej roku 1588 povýšil do šlechtického stavu, přičemž obdržel přídomek z Breitenberka podle Širokého vrchu u Mostu (německy Breitenberg). Barthold skládal hudební texty a básně. Roku 1593 vyšly tiskem veršované dějiny města Mostu. Zabýval se životy svatých.
Literatura:
MARTÍNKOVÁ, Dana, Humanistický literární druh veršovaných městských topografií a Pontanův popis Mostu, Mostecko-Litvínovsko, Regionální studie 7, 1968, s. 71-76. / FRICKE, Angelika, Georg Barthold Pontanus von Breitenberg "Bohemia Pia" (1608), in: Studien zum Humanismus in den Böhmischen Ländern, Teil 3. Die Bedeutung der humanistischen Topographien und Reisebeschreibungen in der Kultur der Böhmischen Länder bis zur Zeit Balbíns, Köln-Weimar-Wien 1993, s. 89-112.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter Praha

Seznam proveniencí

B - XXIII. a. 4,1 Ex dono et liberalitate R[everendissi]mi et Illustris D[omini] D[omini] Georgii B... B - XXIII. a. 4,1 Ex bibliotheca Georgii Baerholdi Pontani decani Pragensis OSB. B - XXIII. a. 4,3  Ex bibliotheca Georgii Bartholdi Pontani decani Pragen. 1588

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena