Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Prawda, Martin
Alternativní jména:
Martin II. Ratibořický z Pravdovic zv. Korýtko
Bližší údaje:
(*Ratiboř, + 1602 Police nad Metují), benediktin, opatem v letech 1575-1602
Literatura:
SCHRAMM, Romuald, Memoria abbatum et fratrum monasteriorum Břevnoviensis et Braunensis ord. S. Benedicti in Domino defunctorum, Praha 1888, s. 18.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - S. LXI. b. 5 Euis Martin prawda pan opath Brzewnowsky a Braumowie wladne tiemito knihami

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena