Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Rautenstrauch, Franz Stephan (1734-1785)
Alternativní jména:
Stephanus Abbas Brevnoviensis
Bližší údaje:
(*29.7.1734 Polevsko + 30.9.1785 Eger-Maďarsko), řeholní slib 14.11.1751 Broumov, svěcení 15.10.1758, opat břevnovsko-broumovský v letech 1773-1785. V dětském věku působil jako zpěvák chrámového sboru pražského benediktinského kláštera Emauzy. V roce 1750 vstoupil k benediktinům na Břevnov. Roku 1758 byl vysvěcen na kněze. Vystudoval teologii, filozofii a právo. Roku 1769 vydal vlastní právní učebnice, které byly kritizovány pražským arcibiskupem Antonínem Petrem Příchovským. Díky zastání van Swietena byl oceněn císařovnou Marií Terezií. Rautenstrauch reformoval teologické školství a prosadil reformy ve studiu bohosloví. Věnoval se patrologii a pastorální teologii, sepsal studijní plán katolické teologie (Entwurf zur Errichtung der theologischen Schulen in den k. k. Erbländern, Vídeň 1784). Byl stoupencem josefinských reforem a odpůrcem despotismu. Roku 1783 zřídil jednotnou výuku kněží v generálním semináři v Praze a Olomouci. Patřil k nejbližším císařovým rádcům. Propagoval raabizaci a na benediktinském panství Kladno založil nové vsi Rozdělov a Štěpánov.
Literatura:
SHULTE, Johann Friedrich von, Rautenstrauch, Franz Stephan, in: Allgemeine Deutsche Biographie 27, Leipzig 1888, s. 459. / WURZBACH, Constantin von, Rautenstrauch, Franz Stephan, in: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich 25, Wien 1873, s. 67-69. / MENZEL, Beda, Abt Franz Stephan Rautenstrauch von Brevnov-Braunau. Herkunft, Umwelt und Wirkungskreis, Königstein 1969. / MENZEL, Beda, Das Bild Franz Stephan Rautenstrauchs in seinen Selbstzeugnissen, Zeitschrift für Ostforschung, roč. 31, 1982, s. 231-238. / HANZAL, Josef, F. Š. Rautenstrauch ve světle svých deníků, Český časopis historický, roč. 93, 1995, s. 86-98. / HANZAL, Josef, Osobnost Štěpána Rautenstraucha, in: Břevnov v českých dějinách: sborník z konference pořádané ve dnech 14. a 15. září 1993 Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy u příležitosti milénia břevnovského kláštera, Praha 1997, s. 64-68;. / SCHULZ, Ehrenfried, Franz Stephan Rautenstrauch (1734-1785) Abt von Břevnov und Begründer der Pastoraltheologie, in: Tausend Jahre Benediktiner in den Klöstern Břevnov, Braunau und Rohr, St. Ottilien 1993, s. 521-538;. / NA Praha, Benediktini - klášter Břevnov, L-1, 2 Diarium privatum (diář opata Štěpána Rautenstraucha)
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter Břevnov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XIX. E. bb. 3,3 Comparavit pro Bybliotheca Braunensi O. S. B. Stephanus Abbas B - XVIII. E. bb. 24,1 Bibliothecae Stephani Abb. Brzevnov. O. S. B. B - XVIII. E. gg. 2,1 Bibliothecae Stephani Abb O. S. B. Brzevnoviensis B - XXII. F. aa. 11,1 Bibliotheca Stephani Abbatis 1778 B - XXIII. B. 14,2/3 SAB

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena