Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Reimann, Maurus
Alternativní jména:
Maurus Raijman, Maurus Raimann, Maurus Mattheus Rayman
Bližší údaje:
(*1621 Nysa, Slezsko + 2. listopadu 1667), profesor poetiky a rétoriky v Broumově, autor řady knih širokého rozsahu (od astronomie až po poezii) a též školských her, později zastával funkci děkana v Trutnově a následně byl jmenován představeným broumovského kláštera
Literatura:
SCHRAMM, Romuald, Memoria abbatum et fratrum monasteriorum Břevnoviensis et Braunensis ord. S. Benedicti in Domino defunctorum, Praha 1888, s. 27.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - S. LVI. e. 15 Mon[ast]erij S. Wenceslai Braunae co[m]parat[us] ex puentib[us] Decanatus Trutnow... B - XXIII. G. bb. 15,1 Mon[aste]rij S. Wenceslaj Braunae co[m]parat[us] per F[ratrum] Maurum Raijma... B - XXIII. a. 14,1 Monasterii S[ancti] Wenceslai Braunae co[m]parat[us] p[ro] decanatus Trutnoviens...

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena