Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Reinelt Paulus (1701-1778)
Alternativní jména:
Bližší údaje:
(*13.10.1701 Česká Lípa + 20.3.1778 Praha), řeholní slib 25.11.1727 Broumov, svěcení 1.11.1731. Převor broumovský a polický a břevnovský.
Literatura:
SCHRAMM, Romuald, Memoria abbatum et fratrum monasteriorum Břevnoviensis et Braunensis ord. S. Benedicti in Domino defunctorum, Praha 1888, s. 55.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Břevnov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XVIII. C. aa. 11,1 Paul Reinelt B - XVIII. C. bb. 7,1 Comparavit ad Suum usum Joannes Paulus Reinelt, Constat unum horologium Cylin...

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena