Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Rotter, Jan Ignác (1807-1886)
Alternativní jména:
Rotter, Johann Nepomuk Ignaz / Rotter, Jan Nepomuk Ignác
Bližší údaje:
(*27.2.1807 Broumov + 4.5.1886 Broumov), řeholní slib 9.11.1828, svěcení 20.7.1830, opat břevnovsko-broumovského kláštera v letech 1844-1886, vysokoškolský pedagog, teolog, lingvista.
Literatura:
MEISSNER, Erhard, Abt Johann Nepomuk Rotter (1844-1886) und der Weg in die moderne Zeit, in: Tausend Jahre Benediktiner in den Klöstern Břevnov, Braunau und Rohr, St. Ottilien 1993, s. 555-590. / MEISSNER, Erhard, Abt Johann Nepomuk Rotter - Wegbereiter einer neuen Zeit (1844-1886), Forchheim 1980. / CHALOUPKA, Stanislav, Dr. Johann Nepomuk Rotter, der 55. Abt der Benedictinerstifter Břevnov und Braunau, Braunau 1886.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - S IV. f. 24 Rotter B - XVIII. G. aa. 43,1 Ihr Magnifizenz dem hochwürdigsten Herrn Praläten Dr. Johann Nepomuck Rotter... B - XXIII. F. aa. 5,1  I.N.R.

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena