Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Růžička, Jeroným (1794-1884)
Alternativní jména:
Růžička, Jeronym František
Bližší údaje:
(*28.1.1794 Týniště nad Orlicí + 25.11.1884 Broumov), řeholní slib 10.12.1815, svěcení 14.2.1817, broumovský převor a knihovník klášterní historiograf.
Literatura:
RŮŽIČKA, Jeroným, Dějepis kláštera břevnovského a broumovského, Praha 2013.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XIX. E. bb. 9,1 M. Rev. D[omi]no Hieron[ymo] Ružicka offert

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena