Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Sagner, Casparus (1655-1725)
Alternativní jména:
Bližší údaje:
(*21.4.1655 Broumov + 17.8.1725 Broumov), OSB, řeholní slib 8.9.1682 Broumov, conversus, sartor
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XVIII. D. bb. 45,1 Post Discussum hunc Videatur Physica Specialis Caspari Sagner

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena