Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Selender, Wolfgang (-1619)
Alternativní jména:
Selender z Prošovic, Wolfgang
Bližší údaje:
(*Prešovice + 7.9.1619), OSB, opat břevnovsko-broumovský v letech 1602-1619, teolog a kazatel, převor kláštera sv. Emmerama v Řezně, dostal se do ostrého sporu s broumovskými protestanty, kterým pohrozil zavřením jejich kostela (dnešní kostel sv. Václava). Tento akt a poboření kostela v Hrobech na panství pražského arcibiskupa bylo údajně jednou ze záminek pro rozpoutání třicetileté války. V ohrožení života se uchýlil na Moravu, kde zemřel.
Literatura:
ZESCHICK, Johannes, Abt Wolfgang Selender von Prossowitz OSB, Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg, roč. 6, 1972, s. 267-307.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XVIII. A. 11,1 WAB 1614 B - XVIII. A. 11,1 Constat 6 fl. comparauit WAB 1614 B - XVIII. B. 14,1 Monasterij S[anc]ti Wenceslai in Braunau 1606 WAB B - XXII. A. 4,1 Ex Bibliotheca M. W. Selend: a Prossowiz B - XXIII. a. 4,1 Dono datus M[onaster]io S[ancti] Wen[cleslai] Braunovij WAB

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena