Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Sexstetter, Aegidius (1733-1810)
Alternativní jména:
Bližší údaje:
(*27.3. 1733 Klatovy, + 13.12.1810 Broumov), řeholní slib 8.12.1750 Kladruby, svěcení 28.5.1758, profesor teologie, OSB, psal teologické spisy.
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XX. A. 17,1 Monasterii Braunensis et legato  sexstetteriano B - XXI. A. 1,1 Nunc Braunensis et legato Sexstetteriano

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena