Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Schleichert, Bonifacius (1740-1790)
Alternativní jména:
Bližší údaje:
(*15.12.1740 Úštěk + 7.2.1790 Praha), OSB, řeholní slib 8.11.1761 Břevnov, svěcení 4.10.1767, profesor teologie a filozofie
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Břevnov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XIX. E. bb. 4,1 Comparauit pro se P. Bonif. Schleichert 1782

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena