Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Schmidt, Cornelius (1730-1800)
Alternativní jména:
Schmid, Cornelius
Bližší údaje:
(*22.2.1730 Mannheim + 16.10.1800 Broumov), řeholní slib 3.10.1765 Broumov, 3.11.1765 Břevnov, v roce 1774 truhlář v Břevnově, v roce 1782 konventuál v Broumově.
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XVIII. B. 28,1 dieses Buch hab ich gekaufft von Joseph Strangeldt vor 3. Po und gehört nur jetz...

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena