Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Schmidt, Gabriel (1735-1778)
Alternativní jména:
Bližší údaje:
(*14.5.1735 Třebnice + 31.3.1778 Praha), řeholní slib 7.12.1753 Broumov, 7.10. 1753 Břevnov, svěcení 21.11.1758. Profesor filozofie, teologie, knihovník v Břevnově.
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Břevnov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XXII. D. aa. 27,1 Amicorum Suorum integerrimo P. WENCESLAO TINK Tabulas hasce Genealogicas In S...

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena