Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Schober, Fulgentius (1701-1768)
Alternativní jména:
Bližší údaje:
(*18.4.1714 Hradec Králové + 10.5.1787 Broumov), řeholní slib 28.10.1732 Broumov, svěcení 13.7.1740. Byl převor v Rajhradě, působil v Počaplech, Polici nad Metují, Břevnově, Hrdlech a v Kladně.
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XXII. C. bb. 26,1 P. Fulgentij Schober

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena