Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Scholz, Coelestinus (1747-1823)
Alternativní jména:
Bližší údaje:
(*19.3.1747 Vernéřovice + 5.2.1823 Broumov), řeholní slib 3.11.1765 Broumov, 3.11.1775 Břevnov, svěcení 11.10.1772 ordinatio, 11.10.1773 sacerdos. Byl profesorem řečtiny, teologie, svaté hermeutiky, prefektem gymnázia a sekretářem opata.
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XIX. G. bb. 49,1,A P. Coelestini B - XVIII. D. aa. 14,1 P. Coelestini Scholz

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena