Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Strassil, Clementis (1748-1829)
Alternativní jména:
Straschil, Clemens
Bližší údaje:
(*23.8.1748 Praha + 18.4.1772 Počaply), řeholní slib 3.11.1765 Břevnov, svěcení 11.10.1772. Profesor v Broumově, arcibiskupský notář, působil v Broumově, Polici nad Metují, Břevnově.
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XVIII. C. bb. 66,1  Ad usum Fratris Clementis Strassil Benedictini Brzewnovien[sis] B - XVIII. C. bb. 73,1 Nunc Clementis Strasil B - XXIII. F. bb. 15,1 P. Clementis Strassil OSB

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena