Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Svatý Jan pod Skalou - benediktinský klášter
Alternativní jména:
Bližší údaje:
Konvent benediktinů ve Svatém Janu pod Skalou vznikl z původního probošství ostrovského kláštera. Ostrovský klášter získal kapli sv. Jana Křtitele v jeskyni od knížete Břetislava I. a její držbu mu v roce 1205 potvrdil Přemysl Otakar I. Proboštství je zde doloženo ve 14. století. V roce 1422 bylo zničeno husity, ale asi v podstatě méně než mateřský ostrovský klášter, který se propadl do hluboké krize. V roce 1517 ostrovský konvent definitivně přesídlil do proboštství ke Sv. Janu, které převzalo kontinuitu ostrovského kláštera. V 2. polovině 16. století byly nalezeny ostatky zakladatele původní svatojánské poustevny, sv. Ivana, což způsobilo rozmach poutnictví a tím i posílení vlivu a hospodářské stability kláštera. Opat Matěj Ferdinand Sobek z Bílenberka nechal v roce 1652 vybudovat nový konvent a rozšířit Ivanovu jeskyni. Oprava kostela skončila patrně v roce 1711. Nová prelatura byla vybudována na základě plánů Kiliána Ignáce Dietzenhofera v letech 1728 až 1731. V letech 1764 až 1766 byla vybudována nová knihovna. V roce 1785 byl klášter zrušen, v dražbě budovy získal Jan František Sweerts-Sporck, který zde zřídil textilní manufakturu.
Literatura:
FOLTÝN, Dušan a kolektiv, Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997, s. 652–654. / ŠEVČÍK, Jiří, Jeskyně sv. Ivana ve Svatém Janě pod Skalou, Svatý Jan Pod Skalou 2008. / KOTRBA, Viktor, Svatý Jan pod Skalou: bývalý klášter benediktinů s jeskyní sv. Ivana, prvního poustevníka v Čechách, Praha 1944.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Svatý Jan pod Skalou - konvent benediktinů

Seznam proveniencí

B - XXII. G. bb. 4,1 Mon[aste]rij S. Joannis

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena