Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Trach, Carolus de (1682-1745)
Alternativní jména:
Bližší údaje:
(*13.2.1682 Czelec + 14.9.1745 Police nad Metují), řeholní slib 16.10.1701 Broumov, svěcení 21.3.1709, profesor humanistiky a filozofie, curatus v Šonově u Broumova a ve Vernéřovicích, subprior v Broumově, převor v Lehnickém Poli, Polici nad Metují.
Literatura:
SCHRAMM, Romuald, Memoria abbatum et fratrum monasteriorum Břevnoviensis et Braunensis ord. S. Benedicti in Domino defunctorum, Praha 1888, s. 43.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XVIII. A. 2,1 Ex libris F. Caroli de Trach. Anno 1701 Nunc Monasterii S. Wenceslai Brauna

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena