Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Urtica, Anselm (1736-1767)
Alternativní jména:
Urtica, Anselmus
Bližší údaje:
(*12.5.1736 Chomutov + 29.10.1767 Sloup), řeholní slib 21.11.1756 Břevnov, svěcení 28.9.1762. Profesor rétoriky a filozofie, působení v Břevnově a na Univerzitě Karlově.
Literatura:
SCHRAMM, Romuald, Memoria abbatum et fratrum monasteriorum Břevnoviensis et Braunensis ord. S. Benedicti in Domino defunctorum, Praha 1888, s. 51.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Břevnov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XVIII. C. aa. 14,1 Ad usum Fratris Anselmi Urtica O. S. Benedicti B - XVIII. C. bb. 73,1 Ad Usum Fratris Anselmi Urtica O. S. P. D.  B - XVIII. C. bb. 74 Ex libris P. Anselmi Vrtica O. S. B. B - XVIII. D. bb. 24,1 Ex libris Fratris Anselmi Vrtica Ordinis SS. P. Benedicti B - XVIII. D. bb. 29,1 Ex Libris Fratris Anselmi Urtica O. S. P. B. B - XVIII. E. bb. 27,1 Ex libris Patris Anselmi Vrtica O. S. P. B. B - XX. G. aa. 33,1 Ex Libris P. Anselmi Urtica O. S. B

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena