Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Weps, Carl Maurus (1781-1847)
Alternativní jména:
Weps, Maurus
Bližší údaje:
(*10.11.1781 Chomutov + 22.7.1847 Broumov), řeholní slib 1.11.1805 Břevnov. Působil v Broumově, byl profesorem a ředitelem gymnázia a biskupským notářem.
Literatura:
SCHRAMM, Romuald, Memoria abbatum et fratrum monasteriorum Břevnoviensis et Braunensis ord. S. Benedicti in Domino defunctorum, Praha 1888, s. 73. / MAIWALD, Vincenz, Geschichte des öffentlichen Stiftsgymnasiums in Braunau, Wien und Leipzig 1912, s. 271.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XVIII. F. aa. 50,1 Mauri Weps B - XVIII. F. aa. 50,2 Carl Maurus Weps B - XXII. F. aa. 14,1 E Libris Mauri Weps

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena