Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Werner, Florianus (1742-1795)
Alternativní jména:
Bližší údaje:
(*16.5.1742 Broumov + 22.3.1795 Broumov), OSB, řeholní slib 10.10.1762 Broumov, svěcení 16.10.1768, profesor v Broumově, administrátor v Heřmánkovicích, Broumově
Literatura:
SCHRAMM, Romuald, Memoria abbatum et fratrum monasteriorum Břevnoviensis et Braunensis ord. S. Benedicti in Domino defunctorum, Praha 1888, s. 60.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XVIII. C. bb. 25,1 Comparauit Fr. Florianus Werner O. S. Ben. 1762 B - XVIII. C. bb. 52,1,a Ad usum P. Floriani Werner Syntasaeos Professoris 1770 B - XVIII. G. aa. 15,1 Comparauit suis sumplibus P. Florianus Werner Ord. S. Ben. p.t. Administrato... B - XXI. B. bb. 25,1 Dono accepit á Ven. ac Eximio Patre Wilhelmo Parocho Braunensi P. Florianus We...

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena