Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Wier, Joannes Casparus (-1665)
Alternativní jména:
P. Joanne Wier
Bližší údaje:
(*Kladsko, +1665), OSB, v roce 1655 působil v Rajhradě, v Šonově u Broumova a byl administrátorem broumovské farnosti.
Literatura:
SCHRAMM, Romuald, Memoria abbatum et fratrum monasteriorum Břevnoviensis et Braunensis ord. S. Benedicti in Domino defunctorum, Praha 1888, s. 60.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XX. C. aa. 5,1 Monasterij Sancti Wenceslai Braunae comparatus a P. Joanne Wier ex accidentij Pa...

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena