Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Zinke, Otmar Daniel (1663-1738)
Alternativní jména:
O. A. B.
Bližší údaje:
(*10.8.1664 Strzegom + 8.9.1738 Broumov), OSB, opat břevnovsko-broumovských benediktinů v letech 1700-1738. Milovník kultury a výtvarného umění. Narodil se jako syn obchodníka Daniela Zinkeho ve Střehomi, v knížectví svídnickém. Po otcově smrti se rodina přestěhovala do Broumova, kde Otmar Daniel vystudoval klášterní gymnázium a v Broumově také vstoupil k benediktinům do noviciátu, ve studiu pokračoval na arcibiskupském semináři v Praze. Patří k nejvýznamnějším opatům břevnovsko-broumovských benediktinů. V době, kdy byl opatem, inicioval obnovu břevnovského kláštera, přestavbu broumovského kláštera a stavbu broumovské skupiny barokních kostelů stavitelů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových.
Literatura:
HORYNA, Mojmír, Barokní "znovuzaložení" benediktinského kláštera v Břevnově. Opat Otmar Zinke a jeho architekti - poznámka k problematice vztahu stavebníka a architekta, Zprávy památkové péče. 53, č. 5, 1993, s. 177-186. / MENZEL, Beda, Abt Othmar Daniel Zinke und die Ikonographie seiner Kirchen in Břevnov - Braunau - Wahlstadt, St. Ottilien 1986. / MENZEL, Beda, Abt Othmar Daniel Zinke 1700-1738: ein Prälat des Böhmischen Barocks, Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige, roč. 89, 1979, s. 458-498.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XVIII. A. 6,1 Comparavit in Professura [Cat]h[o]lica Pragae .. R[everen]d[us] Pater Othmarij Zi... B - XVIII. D. bb. 23,1,a Mon[aste]rij S. Wenceslai Braunae OAB B - XXIII. B. 3,a,1 O.A.B.

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena