Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail provenience

Typ provenience:
Rukopisná provenience
Dochovaná provenience - přepis:
VenerabILI PatrI BeneDICto PrIorI MonasterII BraVnensIs eX pIIs VotIs offert Rudolph Zac. Kütler de Kitinberg Protonot. Apoß. Curattus 
Místo:
Majitel provenience:
Signatura knihy:
B - XXXI. G. 7,1
Čárový kód knihy:
458950003654
Sysno:
1266359
Odkazy:

Galerie

Obrazové přílohy nejsou k dispozici.

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena