Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Axmann, Balthassar (1614-1699)
Alternativní jména:
Bližší údaje:
(*1614 Joannesberg + 28.3.1699 Broumov), řeholní slib roku 1640, OSB, působení: Strihov; praepositus monialium, podpřevor v Břevnově
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Břevnov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - S. LVIII. a. 1 Ex supra scriptis Professis Fratrib[us] anno specificato inferis superscites vix...

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena