Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail provenience

Typ provenience:
Rukopisná provenience
Dochovaná provenience - přepis:
Ex supra scriptis Professis Fratrib[us] anno specificato inferis superscites vixerunt Reverendissim[us] Domin[us] Domin[us] Thomas Abbas & Visitator: Reverenb[us] Balthasar Axman denior P: P: Alexi[us] Michael 1687 Coeteri in Domino quiscunt Tertenis annis hominu[m] mutatio quanta!
Místo:
Majitel provenience:
Signatura knihy:
B - S. LVIII. a. 1
Čárový kód knihy:
458950002047
Sysno:
1236098
Odkazy:

Galerie

Obrazové přílohy nejsou k dispozici.

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena