Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Joannes Professus Füssenensis ad S. Magnum
Alternativní jména:
Bližší údaje:
OSB, profesor
Literatura:
Internetové zdroje:

Seznam míst

Salzburg

Seznam proveniencí

B - XX. F. bb. 50,1 Dono dedit M. R. R. ac. D. F. Joannes O. S. B. Professus Füssenensis ad S. Magn...

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena