Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail provenience

Typ provenience:
Rukopisná provenience
Dochovaná provenience - přepis:
Dono dedit M. R. R. ac. D. F. Joannes O. S. B. Professus Füssenensis ad S. Magnum. SS. Theol. Auc. Salisb. in Conv. Rel. A[nn]o 1714. 23 Aug.
Místo:
Majitel provenience:
Signatura knihy:
B - XX. F. bb. 50,1
Čárový kód knihy:
459850000393
Sysno:
1234433
Odkazy:

Galerie

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena